Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Zowel in Ladakh als in Nederland voert de DFLN activiteiten uit om de nonnen in Ladakh te ondersteunen en de zelfredzaamheid te bevorderen. Daarbij wordt samengewerkt met de nonnen en met nonnenkloosters in Ladakh en zijn de wensen en behoeften van deze nonnen sturend voor onze activiteiten

In Ladakh:

Sinds 2003 reizen DFLN bestuursleden jaarlijks, en op eigen kosten, naar Ladakh om de verschillende projecten te ondersteunen of om workshops te geven.

Onze vrijwilligerscoördinator, Aniek Jaartsveld, verblijft al een aantal jaren in de zomer in Ladakh om vrijwilligers te begeleiden en om andere voor de nonnen relevante taken uit te voeren. Marlies Bosch gaat bijna ieder jaar naar Ladakh om nonnen te ondersteunen bij hun projecten en om de ontwikkelingen met foto en film te documenteren. Daarnaast gaan ook de andere bestuursleden regelmatig naar ladakh. Ieder jaar zijn er voldoende vrijwilligers om het guesthouse te runnen, en om op diverse plaatsen hand- en spandiensten te verrichten.

In Nederland:

Onze activiteiten vinden eveneens plaats in Nederland. We proberen mensen kennis te laten maken met de cultuur en positie van nonnen in Ladakh.

Daarnaast werven we fondsen en individuele donaties om nonnen en projecten voor de nonnen te kunnen ondersteunen. Dit doen we o.a. door:

  1. het geven van PowerPoint presentaties bij diverse gelegenheden (zoals voor groepen van Vrouwen van Nu, in musea, bibliotheken etc.)
  2. het regelmatig organiseren van Ladakh Festivals, op verschillende plaatsen in het land, met diverse aan Ladakh en de nonnen gerelateerde activiteiten.
  3. het jaarlijks uitgeven van een digitale Nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de nonnenkloosters in Ladakh en onze activiteiten.
  4. het verspreiden van informatie materiaal.
  5. het leggen van links naar relevante websites.
  6. het geven van bekendheid aan de positie van nonnen in Ladakh via diverse media zoals kranten, TV en door medewerking te verlenen aan documentaires over nonnen in Ladakh.
  7. de verkoop van artikelen via de website, zoals het boekje 'licht in ladakh', diverse films en ansichtkaarten. Ook kunnen foto's worden besteld op diverse formaten.

Samenwerking in Ladakh:

Er zijn momenteel 29 nonnenkloosters in Ladakh. Ze liggen verspreid over een uitgestrekt ruig gebied in het noordwesten van India, waar het 's winters bitter koud kan zijn. De DFLN werkt in Ladakh samen met de Ladakh Nuns Association (LNA) en met andere nonnenkloosters die niet bij de LNA zijn aangesloten of die eigen projecten hebben of willen opzetten.

De LNA is in 1997 door Dr. Tsering Palmo opgericht. Deze organisatie onderhoudt betrekkingen met een deel van de nonnenkloosters in Ladakh. In de kloosters wonen ruim 1350 nonnen. Een aantal van hen moet elders studeren omdat de hogere boeddhistische opleidingen in Ladakh zeer beperkt zijn.

Daarnaast woont nog steeds een aantal nonnen buiten de kloosters om zorg te dragen voor hun families. Soms moeten ze nog in hun eigen levensonderhoud voorzien, door bijvoorbeeld te werken in de wegenbouw of als lerares of als Tibetaans arts (amchi).

De LNA en de DFLN moedigt nonnen aan om een serieuze opleiding te volgen, zowel in de ‘Dharma’ (de boeddhistische leer) als de traditionele Tibetaanse geneeskunde. Op deze manier krijgen nonnengemeenschappen de kans om zelfstandig en zelfredzaam te worden. Inmiddels zijn ook andere nonnenkloosters actief op het gebied van educatie van hun gemeenschap, zoals het klooster in Temisgang (met behulp van Nederlandse steun van o.a. Nel Willekens en Tenzin Chödron gebouwd) en het nonnenklooster Chullichan bij Rizong. De jonge gemeenschappen richten hun aandacht op een goede opleiding en zelfredzaamheid in de toekomst. In het niet ver van Leh gelegen Choglamsar is het Central Institute for Buddhist Studies gevestigd. Daar kunnen ook nonnen een opleiding volgen in de boeddhistische filosofie, maar ze leren eveneens beeldhouwen, houtsnijwerk maken en traditionele schilderkunst van o.a. thanka’s.

We hebben 78 gasten online