Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

to support tibetan-buddhist nuns in Ladakh, India

header

logo

PBI

The Dutch Foundation for Ladakhi Nuns is a PBI* foundation, registered with number 811729266. This means that we are accepted by the Dutch Tax Bureau as such. It also means you can deduct your gifts form your income-taxes, and we don't have to pay income taxes. For 2014 the Tax Office requires a Financial Report and our Policy for the next year to be on our website.

*PBI = Public Benefit Institution

Donations tax deductible

Since 2014 under Dutch law there can be a direct grant agreement between a donor and an ANBI organization (a charitable organization in the Netherlands), without the intervention of a notary, hence the notary fees will not apply.

If you pay tax in another country and want to send a large donation to the Dutch Foundation for Ladakhi Nuns (DFLN), please check with your local tax office if there is a similar scheme in your home country, and whether a donation to the DFLN, a foundation registered in the Netherlands falls under that scheme.

The Dutch Foundation for Ladakhi Nuns and its statutes are approved by the Dutch tax authorities as ANBI Foundation. You can deduct the entire donation from your taxable income with such a grant agreement. Otherwise, this is only possible if all your collective donations to recognized institutions (ANBI’s) exceed the amount of one percent of your threshold income for a year. Therefore most taxpayers normally cannot make donations tax deductible. Depending on your income, you can with this donation agreement obtain a refund from the tax authorities in the Netherlands to up to 52 percent of the amount donated! As long as in the Donation Agreement an annual donation of a minimum period of five years was agreed.

This is the situation in the Netherlands - if you pay tax in another country, kindly inquire about the legal situation there!

If you are Dutch taxpayer and want to complete a Donation Agreement, please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

To download the standard contract drawn up by the tax authorities please click the following link PDF Standard Agreement (NL)

Stuurt u de overeenkomst in tweevoud (een voor schenker en een voor ontvanger) naar:

Saskia Terschuur
Ambachtsmark 105
1355 EJ Almere-Haven
Nederland

Na ondertekening van de penningmeester ontvangt u uw exemplaar terug voor uw administratie.

Lees pdf button het financieel jaarverslag 2019

Lees pdf button de verklaring bij het financieel jaarverslag 2019

Open pdf button het financieel jaarverslag 2018 »

 

Verklaring bij Financieel Overzicht 2018/Jaarverslag 2018

De DFLN heeft ten doel om de boeddhistische nonnen in Ladakh, Noord-India, te steunen en de zelfredzaamheid van deze nonnen te bevorderen. Wij werven bijdragen van fondsen en particulieren voor (educatieve) projecten die door de nonnen zijn ingediend en die door de DFLN zijn goedgekeurd. Deze moeten aan onze doelstellingen voldoen. De bijdragen worden tweemaal per jaar overgemaakt naar India. De DFLN genereert ook geld via een jaarlijks Ladakh-festival. In 2018 werd dit gehouden in Zutphen, waarmee we tevens ons 15-jarig bestaan vierden in aanwezigheid van de abdes van het Chattnyanling klooster. Mensen maken soms ook eenmalig geld over na bezoek aan onze website, of na het bijwonen van lezingen. Leden van het bestuur geven regelmatig lezingen aan diverse groepen, zoals Vrouwen van Nu, Katholieke Vrouwengilde en Inner Wheel service clubs. De inkomsten daarvan worden gebruikt voor bovenstaande doelen.

De financiële bijdrage van de DFLN aan de nonnen bestaat uit een sponsorprogramma voor individuele nonnen, bijdragen voor studie en levensonderhoud van een drietal kloosters en uit de ondersteuning van educatieve projecten. Daarnaast springen wij, indien dit noodzakelijk is, financieel bij als er voor een non (acuut) medische zorg nodig is of noodhulp bij rampen (zoals na de overstromingsramp in 2010). Alle eenmalige giften en legaten komen in de algemene (spaar)rekening voor speciale educatieve projecten tenzij een donateur een speciaal doel heeft aangegeven. Wij zorgen ervoor dat we de toegezegde ondersteuning aan kloosters, zoals educatieve projecten en het onderhoud van het klooster voor oudere nonnen in Nyerma, kunnen garanderen door het opbouwen van geoormerkte gelden in onze reserve.

 

Verklaring bij Financieel Overzicht 2017/Jaarverslag 2017

De DFLN heeft ten doel om de boeddhistische nonnen in Ladakh, Noord-India, te steunen en de zelfredzaamheid van deze nonnen te bevorderen. Wij werven bijdragen van fondsen en particulieren voor (educatieve) projecten die door de nonnen zijn ingediend en die door de DFLN zijn goedgekeurd. Deze moeten aan onze doelstellingen voldoen. De bijdragen worden tweemaal per jaar overgemaakt naar India. De DFLN genereert ook geld via een jaarlijks Ladakh-festival, in 2017 werd dit gehouden in Zutphen. Mensen maken soms ook eenmalig geld over na bezoek aan onze website, of na het bijwonen van lezingen. Leden van het bestuur geven regelmatig lezingen aan diverse groepen, zoals Vrouwen van Nu, Katholieke Vrouwengilde en Inner Wheel service clubs. De inkomsten daarvan worden gebruikt voor bovenstaande doelen.

 

Verklaring bij Financieel Overzicht 2016

(Voor Inleiding, doel, hoofdprojecten etc. zie Toelichting Financieel Jaarverslag 2015)

Wat hebben wij in 2016 kunnen doen dank zij onze donateurs?

Ladakh Nuns Association
• Elf nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een (hogere) opleiding.

De DFLN verzorgde ook dit jaar bij de LNA (?) een workshop voor 25 nonnen van vijf verschillende kloosters voor een beter begrip van lichaam, seksualiteit en weerbaarheid van de nonnen. Dit mede door de toename van seksueel geweld in India, ook in Ladakh. Deze workshop was een groot succes en zorgde ervoor dat hierover gesproken kon worden. Ook werden er veel vragen gesteld.

Opleiding mogelijk gemaakt voor opzetten van tuin volgens permacultuur.
• De LNA gebruikte sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie.

FaLang translation system by Faboba

Our translators Nicolai and Reena, read more...

We have 104 guests online