Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Korte historie:

In 1995 bezocht Marlies Bosch Ladakh als fotograaf voor de stichting Chomo een conferentie voor Boeddhistische vrouwen, georganiseerd door Sakyadhita (dochters van de Boeddha). In de jaren daarna reisde zij veelvuldig naar Ladakh en werd betrokken bij vooral gezondheidsprojecten voor en door nonnen. In 2003 richtte zij de stichting ‘Dutch Foundation for Ladakhi Nuns’ (DFLN) op, met als doel de nonnenkloosters in Ladakh te ondersteunen. Dit gebeurde o.a. via de in 1997 door de non en arts Tsering Palmo opgerichte Ladakh Nuns Association (LNA).

Doelstelling:

  1. De DFLN ontplooit in Nederland initiatieven (zoals jaarlijkse Ladakh Festivals), die er op gericht zijn om de interesse voor en kennis over de situatie van de nonnen in Ladakh te stimuleren.
  2. We zetten ons als stichting ervoor in om financiële middelen te genereren om de ondersteuning van educatieve projecten voor nonnenkloosters in Ladakh mogelijk te maken.
  3. De stichting heeft in 2010 haar doelen bijgesteld: Er worden geen bouwsubsidies meer verstrekt, alleen subsidies voor educatieve projecten gericht op zelfredzaamheid worden ondersteund,
  4. Voor bestaande gebouwen in Nyerma (gebouwd in 2004 met behulp van Cordaid) hebben we een onderhoudsverplichting. Het klooster in Nyerma blijft een onderdeel van de doelstelling van de DFLN, al ligt het in de lijn der verwachting dat in de komende jaren het klooster steeds meer in eigen onderhoud zal gaan voorzien doordat de ‘homestay’ inkomsten een stijgende lijn tonen.
  5. Naast de ondersteuning van diverse projecten is het eveneens mogelijk om via de DFLN bij te dragen aan het levensonderhoud/studie van individuele nonnen in Ladakh via sponsoring.
  6. De ultieme doelstelling is dat de DFLN zichzelf overbodig maakt en dat de nonnen in staat zijn door een goede opleiding, door werk, en andere activiteiten in hun eigen onderhoud gaan voorzien.
  7. Grotere uitgaven worden altijd eerst door bestuur goedgekeurd.
  8. We geven volledige openheid van zaken naar sponsoren omdat we geen uitgaven van bestuursleden voor reizen of vergaderingen declareren, deze worden als gift aan de stichting beschouwd.Overeenkomstig de regels van de ANBI heeft de stichting wel genoeg reserves om onkosten, ook al worden ze door bestuur aan stichting geschonken, uit te betalen. 
  9. Volgens het Milleniumplan 2015 is het streven ernaar om alle ongeschoolde kinderen ter wereld de kans te bieden onderwijs te volgen. Wij zijn een kleine stichting en dragen er toe bij dat ongeveer 28 jonge meiden de kans krijgen naar school te gaan in Ladakh/India. De financiering van hun opleiding in combinatie met onze ondersteuning van de nonnen die de kloosters runnen is mede onze verantwoordelijkheid. Wij zijn zeer blij met de individuele mensen die, vaak jaren lang, de scholing van een individuele non bekostigen of de medicatie en andere levensbehoeften van oudere nonnen. We zoeken blijvend naar nieuwe sponsoren of algemene giften om de toenemende kosten van onderwijs aan te vullen. Investeren in meisjes is een investering in een hele generatie.

Het bestuur van de DFLN

Lees ook: Financieel jaaroverzicht 2012

We hebben 526 gasten online