Print

Terwijl in Europa en masse christelijke kerken worden opgedoekt en kerken gesloten, is er in Ladakh een verbazingwekkende toename van met name jonge vrouwen die voor het kloosterleven kiezen...

Lees verder in:
PDF Thibetaans Boeddhistische nonnen maken stormachtige ontwikkelingen door

Gepubliceerd in het tijdschrift India Nu nr. 196.

India Nu wordt uitgegeven door de Landelijke India Werkgroep. In dit blad worden achtergrond- en actuele artikelen, interviews, boekbesprekingen etc. opgenomen over onder meer cultuur, economie, politiek, milieu, ontwikkelingssamenwerking en toerisme.