Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

2015-07-01 Ladakh. Op deze pagina van de DFLN doen we verslag van het jaarlijkse bezoek van bestuursleden van de DFLN aan Ladakh.

Tijdens gesprekken met diverse mensen en nonnen in de gemeenschap hier blijkt dat seksueel misbruik van alle tijden en religies is, niet alleen van de RK kerk. In Ladakh is de afgelopen tijd duidelijk geworden dat ook hier op grote schaal meisjes worden misbruikt door met name monniken. Het is wel duidelijk dat daar iets aan gedaan moet worden.

Voor alle duidelijkheid: ook hier is er sprake van kleinere besloten gemeenschappen, van onwetendheid en van machtsverschillen. Dit zijn omstandigheden die misbruik in de hand werken. Zowel monniken als nonnen zijn vaak al op zeer jonge leeftijd ingetreden en hebben geen notie van wat seksualiteit inhoudt, of wat het betekent om celibatair te moeten leven. Het gevolg is dat mannen meisjes benaderen. Meisjes die non zijn verkeren in een onderdanige positie en zijn een gemakkelijke prooi. Zwangerschappen leiden soms tot zelfmoord vanuit schaamte en dat in een cultuur waarin geen vlieg mag worden gedood.

We hebben in overleg met de Ladakh Nuns Association min of meer besloten dat er voorlichtingsmateriaal moet komen over dit thema, niet alleen voor meisjes maar juist ook voor jongens. Zij moeten weten wat het betekent zich seksueel tot iemand aangetrokken te voelen en vooral hoe zij daar als monnik mee kunnen omgaan. Nadat we daartoe besloten hebben willen we er een crowd funding project op zetten zodat de brochures met informatie ook gedrukt en verspreid kunnen worden. We zoeken een vertaler die de tekst in het Tibetaans kan omzetten, zodat we zeker weten dat de meisjes en jongens/mannen deze ook kunnen lezen.

Verder: de kleine meisjes in zowel het Gephel klooster in Basgo, als wel die in Nyerma doen het wonderbaarlijk goed op school. De een kan beter leren dan de ander en daarop afgestemd worden straks vervolgopleidingen gekozen.

In Nyerma is wederom een non overleden. Samen wonen er nu nog zeventien nonnen, waarvan er vijf twee jaar geleden zijn toegetreden.

We hebben 126 gasten online