Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Introductie en Welkomstwoord

In mijn huidige funktie van voorzitter van het bestuur van de Dutch Foundation for Ladakhi Nuns (DFLN), presenteer ik u graag deze eerste editie van onze Nieuwsbrief. Het bestuur wil u laten delen in het nieuws over de afgelopen 2 jaar --vanaf het tot stand komen van onze non profit organisatie, opgericht met het doel projecten en initiatieven van de Ladakh Nuns Association (LNA) mogelijk te maken, tot de huidige stand van zaken bij onze speciale onderneming, het bouwen van een klooster in Nyerma, Ladakh voor oudere nonnen uit de omgeving van Thiksey.

We hopen dat u met interesse deze korte nieuwsberichten, verslagen en updates leest en we willen u bedanken voor uw niet aflatende steun aan de DFLN.
- Professor Jan Willis (Wesleyan University, Middletown, CT, USA)

Over de DFLN tot nu toe:

Hoewel velen op de hoogte gebleven zijn van de activiteiten van de DFLN via onze website (www.ladakhnuns.com), kan het zijn dat ons werk bij sommige lezers van deze nieuwsbrief nog niet bekend is. Daarom geven we hier een heel korte samenvatting van onze organisatie, voor we u over huidige en toekomstige plannen informeren.

De DFLN is opgericht door 3 vrouwen (Marlies Bosch, Jan Willis en Bea Bosch, met Erica Terpstra als beschermvrouwe) in het begin van 2003. De Foundation kreeg later dat jaar de status van non-profit organisatie in Nederland (in de U.S. en Duitsland proberen we die status nog te krijgen).

In de zomer van 2003, reisden de drie leden die hierboven genoemd zijn, samen met de man van Bea, Jaap Hazen, af naar Leh, Ladakh met een donatie van 1,000 Euro voor de Ladakh Nuns Association (LNA) op zak. President en Amchi, Dr. Tsering Palmo, was ook aanwezig. Bij aankomst vroeg in juli bleek dat we op een gunstig moment kwamen om deel te nemen aan een vierdaags seminarie gegeven door His Holiness de Dalai Lama in Choglamsar, Ladakh. Daarna gaven we verschillende workshops --over tand hygiene, zelf-empowerment, boekhouden en computer power-point training-- aan een groep nonnen die Dr. Palmo in het kantoor van de LNA bij elkaar had gebracht. Na de workshops, gingen we met een groep nonnen mee op een vierdaagse bustocht langs verschillende kloosters in diverse gebieden in Ladakh. Marlies nam hier honderden foto's om in de toekomst te gebruiken voor fondsenwerving.

Het team van de DFLN besloot unaniem dat de bouw van een klooster voor oudere nonnen in Nyerma als sponsordoel prioriteit kreeg. Voor we naar Nederland teruggingen hebben we kennis gemaakt met de architect en de constructie manager van het project. Ook hebben we nog een groundbreaking ceremonie bijgewoond voor het nieuwe klooster.

In de loop van 2003 werd een nieuwe samenstelling van het bestuur van de DFLN gekozen. Professor Jan Willis als voorzitter, Marlies Bosch als secretaris, en Myra de Rooy als penningmeester. Dr. Annette Stokroos is ons vierde bestuurslid. Mw.Terpstra blijft beschermvrouwe van de DFLN.

In de zomer van 2004 gingen bestuursleden Myra de Rooy en Marlies Bosch terug naar Leh. Myra, auteur van het boek "Vrouwen in Boeddha's Bergen" bracht vijf maanden in het gebied door, bezocht kloosters in Temisgang, Wakkha, Mahabodhi Pandeling en Karsha in Zangskar en hield interviews, terwijl Marlies eind juli en augustus vijf weken kwam. Samen gaven ze een driedaagse workshop voor de nonnen uit de omgeving van Thiksey die als het klooster in Nyerma klaar is daar gaan wonen.

thiksey01
thiksey01

Eigenlijk was gepland om te discussieren over het samen leven in een gemeenschap, maar het draaide al gauw uit op drie dagen getuigenissen en levensverhalen van de 27 oudere nonnen met aandacht voor het harde leven dat ze tot nu toe geleid hadden. Er werd veel gedeeld over gezondheidsgerelateerde- en andere levensproblemen tussen de nonnen en hun bezoekers. De Rooy en Bosch benadrukten dat alle vrouwen gelijk aan elkaar zijn en de workshop werd afgesloten met een gedeeld gevoel dat wij allen soms moeten lijden maar dat we ook allen vreugde kunnen ervaren.

 

Na deze workshop bezochten de twee leden van de DFLN de huizen van verschillende nonnen die bij de workshop geweest waren. Met uitzondering van twee nonnen die werk hebben bij een plaatselijk bedrijfje dat groente kweekt voor het indische leger en daardoor in een bescheiden huisje, in relatieve luxe, daarnaast kunnen wonen, wonen de meeste individuele nonnen in huisvesting die niet meer voorstelt dan een verlaten koestal. De twee werkende nonnen dragen al een steentje bij voor het welzijn van de oudere nonnen en zeiden dat ze bloemen en groente willen kweken als het klooster in Nyerma klaar is. Na de huisbezoeken organiseerden de plaatselijke vrouwen een bijeenkomst en ceremonie bij de bouwplaats. Mr. Yeshe, constructie manager, noemde hardop de namen en aantallen van de dorpelingen die tot dusver iets hebben bijgedragen aan het bouwproject. Het is duidelijk dat het nonnenklooster steunt op de inzet van veel betrokken dorpelingen die actief mee blijven werken aan het tot stand komen ervan; ze zijn blij te zien dat hun nonnen eindelijk een thuis zullen hebben.

building02
building02

 

Stand van zaken: de keuken is klaar en vijf kamers. In elke kamer kunnen 2 nonnen wonen. Uiteindelijk moeten er 25 kamers komen, douches, gastenkamers en een centrale gompa (tempel). De bouw is natuurlijk afhankelijk van het weer en beschikbare fondsen.

 

Myra and Marlies brachten een aantal bezoeken aan het LNA kantoor en woonden een Naga ceremony bij als onderdeel van de officiële opening van het kantoor complex. De LNA Gompa is nu klaar, ten dele dankzij de DLFN als sponsor. De nonnen die hier werken en studeren kunnen nu ook hun dagelijkse gebeden in de gompa houden.

top

Andere belangrijke zaken in de zomer van 2004 waaronder het volgende:

Nel de Jong, een Tibetaanse amchi uit Holland, ging naar Ladakh en reisde, vergezeld door een van de nonnen van de LNA, naar de bergen om planten en bloemen te verzamelen om tibetaanse medicijn te maken. Marlies gaf een korte cursus in het maken van power-point presentaties aan de kantoormedewerkers van de LNA. Doris Eddelbüttel, een duitse vrouw die een methode heeft ontwikkeld voor engels als tweede taal bezocht het gebied. Zij en Marlies bespraken plannen om een duitse tak van de DFLN op te richten (genaamd Deutsche Förderung Gemeinschaft fur Ladakhische Nonnen). Sinds de zomer werkt Doris aan het openen van een duitse bankrekening en de twee vrouwen hebben samengewerkt bij het ontwerpen en versturen van 1,500 posters en brochures.

Dr. Palmo organiseerde een vergadering met plaatselijke vrouwen, waaronder bestuursleden van de LNA. Deze vrouwen kwamen overeen een nieuwe organisatie op te richten genaamd de Women's Action Group (WAG), met als doel overzicht van en onderzoek naar klachten over misbruik van nonnen en plaatselijke vrouwen, met name gevallen van verkrachting die gemeld zijn, en ook de problemen van de oudere nonnen te bekijken. Mw. Dolma is een actief bestuurslid van de LNA die de doelen van de WAG zeer serieus neemt. Zij ziet het belang in van het feit dat de plaatselijke vrouwen de zaak van de nonnen steunen.

Myra de Rooy bracht 4,000 Euro naar Ladakh. Een deel van dit geld ging naar het Nyerma Nunnery Building Fund, een deel naar de LNA en een deel naar specifieke projecten in andere nonnenkloosters. Marlies bracht een aanvulling van 1,500 Euro's mee. De specifieke bestemmingen van dit laatstgenoemde bedrag kunt u vinden in de bijlagen.

top

Plannen voor 2005:

Vier studenten van de Wesleyan Universiteit gaan van de zomer 6 weken naar Nyerma in Ladakh om te helpen bij de bouw van het klooster. De vier studenten dragen op hun eigen wijze bij aan het helpen van de nonnen in dat gebied.

Marlies Bosch gaat in juni drie en een halve week naar Ladakh en dankzij een aantal buitengewoon royale donaties in het afgelopen jaar, neemt zij een bedrag van bijna 8,000 Euro's mee, waarvan het meeste ten goede komt aan de bouw van het nonnenklooster in Nyerma. Een gedeelte is bedoeld voor projecten van de LNA, een deel ook voor andere kloosters.

Een eerder genoemd Amerikaans docent in Nederland, Mw. Deb Williams, gaat in 2006 vijf maanden naar Ladakh om een "train-the-trainers" curriculum te geven met als doel de Ladakhi nonnnen te leren hoe engelse les te geven aan andere nonnen in hun respectievelijke kloosters. De LNA ziet dit initiatief als een van de belangrijkste stappen op weg naar toekomstige zelfredzaamheid.

Een vrijwilliger van OBOS in Boston, Massachusetts is van plan naar Ladakh te gaan om de LNA te helpen een gestandaardiseerd curriculum op te zetten voor bezoekende docenten.

Er zijn plannen voor verder netwerken met de Nederlandse organisatie de Chomo Foundation en te onderzoeken of en op welke manier we samen kunnen werken. Chomo werkt nu voornamelijk in Dharamsala, India maar heeft in eerste instantie meegewerkt aan het vestigen van het klooster in Temisgang. Nel Willekens, bekend van haar inzet bij de bouw van het klooster in Temisgang, werkt nu ook samen met de DFLN.

top

Fondsenwerving:

Een groot deel van onze inspanningen blijft gericht op het werven van fondsen voor het voltooien van de bouw van het nonnenklooster in Nyerma. Een tweede maar erg belangrijke zorg is hoe het voor elkaar te krijgen dat de nonnen in Nyerma en andere kloosters aangesloten bij de LNA zichzelf kunnen onderhouden en zelfredzaam zijn. Onze hoop bij de DFLN is altijd geweest dat na het aanbieden van steun en fondsen voor een maximum termijn van vijf jaar de nonnen voor zichzelf kunnen zorgen en niet langer afhankelijk zijn van buitenlandse fondsen.

Met achting voor het fondsenwerven, hebben we plannen om een projectvoorstel te doen aan de NCDO voor een passende ontwikkelinstoelage. Ook zijn er plannen de Wilde Ganzen (Wild Geese) in te schakelen, een organisatie die kleine initiatieven in derde wereldlanden sponsort.

We willen een mailing zenden aan alle rooms katholieke kloosters en vragen of ze nonnen in Ladakh met boeddhistische tradities willen sponsoren vanuit sisterhood en solidariteit.

We hopen met onze donoren beloften en afspraken te kunnen maken voor het storten van donaties of wat voor bedrag ook voor tenminste de komende vier jaar op een vaste basis. Dat zou makkelijker zijn voor ons beperkt aantal medewerkers, geheel op vrijwillige basis, en het zou ons helpen het bedrag van onze jaarlijkse contributie aan de Nyerma Nunnery en de LNA gepast te krijgen.

We willen een film voltooien over de situatie van de nonnen in Ladakh die gebruikt kan worden om fondsen te werven. Marlies geeft power-point presentaties over dit onderwerp, voor 100 Euro's plus onkosten, alle opbrengst gaat rechtstreeks naar de nonnen in Ladakh. Ook zijn foto's op onze website, genomen door Marlies te koop waarvan alle opbrengst rechtstreeks naar de nonnen gaat.

top

Ons voornaamste doel:

Een bedrag van ongeveer 50,000 Euro's is nodig om de bouw van het nonnenklooster te voltooien. Een kamer voor twee nonnen kan voor ongeveer 600 Euro gebouwd worden, maar dit is exclusief een goed bed, linoleum voor de vloer, of keukenuitrusting. Schoolklassen zijn nodig voor de jongere nonnen die in de toekomst zullen komen, evenals twee of drie gastenverblijven om te voorzien in een regelmatig inkomen voor het klooster. Als het klaar is zal het Nyerma nonnenklooster een van de prachtigste en vredigste plaatsen van heel Ladakh, niet ver van het beroemde Thiksey klooster zijn. Bezoekers kunnen genieten van vrede, rust en een comfortabele simpele kamer met kost en inwoning. Met dit inkomen van bezoekers die op retraîte komen of alleen een bezoek brengen in de zomermaanden, zullen de nonnen in staat zijn s'winters het klooster te onderhouden, wanneer bezoek niet mogelijk is vanwege het weer. Zelfredzaamheid is het doel van de LNA en de nonnen in Nyerma.

Onze hartelijke dank gaat uit naar ieder die al een genereus gebaar heeft gemaakt en anderen die over een manier aan het denken zijn om te helpen raden we aan onze website www.ladakhnuns.com te bezoeken en te overwegen een donatie te doen of een jaarlijkse bijdrage. Sarva Mangalam! All Auspiciousness!

We hebben 139 gasten online