Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Marlies Bosch

Activiteiten zomer 2005

We zijn blij u te kunnen informeren over de ontwikkelingen van de DFLN activiteiten gedurende de zomer.
Ofschoon het er drie weken voor vertrek naar Ladakh, op 5 juni, naar uitzag dat we met slechts 3000 Euro zouden vertrekken, begon vanaf het moment dat er in Zuidhorn een Open Huis was georganiseerd dat 650 Euro opleverde, het geld binnen te stromen. We gingen met 7000 Euro en 1000 Dollar naar Leh!

Drie studenten van de Wesleyan Universiteit in Middletown, Connecticut in de VS, waren een dag voor Marlies aangekomen. Het duurde drie weken voordat ze uiteindelijk konden beginnen met het werk waarvoor ze gekomen waren: het bouwen van het klooster in Nyerma. Toch waren ze beleefd, vriendelijk en geduldig. Ze gebruikten de tijd om aan de Geshe van de LNA en aan de nonnen Engelse les te geven, terwijl ze zelf Ladakhse uitdrukkingen leerden. Nadat ze waren ingetrokken bij Mr. Yeshe, die de bouwleiding op zich heeft genomen en dicht bij de site woont, begonnen ze met het vullen van de gaten tussen de fundamenten van de kamers. Enkele weken later arriveerden de stenen van klei, en konden ze beginnen met de bouw van de volgende vijf kamers. Intussen waren de eerste vijf kamers van binnen geschilderd, er kwamen ruiten in de ramen en de vloeren werden opgevuld en met cement afgewerkt. Er staan al tien bedden te wachten op de eerste bewoonsters, die er half september in zullen trekken. Er is een ceremonie gepland, waarbij de Rinpoche van het Thiksey klooster aanwezig zal zijn. Als beschermvrouwe van de DFLN is waarschijnlijk Erica Terpstra eveneens bij de ceremonie aanwezig, omdat ze van plan is rond die tijd een bezoek aan Ladakh en de LNA projecten te brengen. Het bestuur van de Ladakh Nuns Associatie, waaronder het nieuwe klooster Chhatnyanling in Nyerma valt, heeft besloten om de twee leidinggevende nonnen, Lobsang Dolma en Lobsang Dolkar, voor hun werk een toelage te geven van 3000 roepies (ongeveer 60 US$) per maand totdat het klooster af is.
Gedurende een vergadering met het bestuur van de Ladakh Nuns Association is het probleem besproken dat Mr. Yeshe afhankelijk is van iemand die naar Ladakh komt om het beschikbare geld voor de bouwmaterialen te brengen. Dit jaar hebben we daardoor twee kostbare maanden van de korte zomer in Ladakh verloren. Dus we zoeken naar wegen om het geld voor de zomer begint bij Mr. Yeshe te krijgen. Gelukkig kon dat dit jaar doordat Heike Meiers naar Ladakh ging, en begin oktober zal Erica Terpstra zeker €1000 meenemen voor de aankoop van materialen voor het volgende seizoen.
top

Vrijwilligers

We hebben veel geleerd van de eerste ervaringen met vrijwilligers die meehelpen in Ladakh. Twee Nederlandse scholieren kwamen al in maart naar Ladakh, en dat bezoek was niet succesvol. Er was geen geld en dus waren er geen materialen om te bouwen, iets dat wij niet hadden ingecalculeerd. We realiseren ons dat er criteria nodig zijn voor toekomstige vrijwilligers die actief willen zijn en we moeten hen voorbereiden op de culturele verschillen tussen Europa en Ladakh. Daar worden afspraken niet altijd precies nagekomen, dus er is een grote mate van flexibiliteit en inventiviteit van vrijwilligers nodig. Als u ervoor voelt om persoonlijk mee te werken aan de bouw van het klooster gedurende de volgende zomer: neem s.v.p. contact met ons op.
Voor volgend jaar hebben zich tenminste drie vrijwilligers aangemeld:
Een Nederlandse vrouw die de nonnen iets wil bij brengen over de westerse eetgewoonten, voor het geval mensen er voor langere tijd 'all inclusive' komen logeren.
Een Amerikaanse vrouw, die decennialang Engelse les heeft gegeven aan de internationale school in Groningen, gaat volgend voorjaar voor langere tijd naar Ladakh om een curriculum te ontwikkelen voor het geven van Engels als tweede taal. Vrijwilligers komen soms maar voor een paar weken en proberen aan te sluiten waar een voorganger gebleven is. Nu wordt een methodiek ontwikkeld, zodat er voortgang plaats kan vinden.
Een Amerikaanse onderzoekster gaat een onderzoek doen naar de situatie van de nonnen in Ladakh. De precieze opdracht is nog niet duidelijk.
top

Puja voor sponsors

1puja
1puja
Op het initiatief van de Ladakh Nuns Association werd een hele speciale ceremonie gedaan door tien monniken: ze baden een dag lang met zang en rituelen voor alle mensen die de nonnen met hun giften sponsoren. Gedurende deze gebeden stonden er op het altaar een Boeddha van deeg, omgeven door talloze deegfiguurtjes, de sponsoren. Steeds werd een figuurtje op een plaat gezet, die na afloop naar buiten werd gedragen zodat de zegeningen door het heelal in alle richtingen naar de sponsoren gezonden werden.
Daarna heeft Geshe Tarchin de nonnen een weeklang onderricht gegeven. Een aantal oude nonnen kennen gebeden van buiten, maar sinds kort krijgen zij ook les in lezen en schrijven. Dat is zeer uniek, en de nonnen voelden zich gezegend.
top

Speciale steun

The DFLN ondervond dit jaar speciale ondersteuning van twee vrouwen: Doris Eddelbüttel en Nel Willekens.
Doris Eddelbüttel, een Duitse vrouw die vorig jaar langere tijd in de LNA meewerkte, heeft in haar thuisland ongeveer 800 folders gestuurd naar Boeddhistische Centra. Als gevolg daarvan komen langzaam aan giften uit Duitsland binnen. De eerste zending (€700) heeft haar weg al gevonden naar Ladakh: een vriendin van Marlies heeft het aan Mr. Yeshe overhandigd tijdens haar trip naar Leh. Het is bestemd voor het nieuw te bouwen klooster in Nyerma. Doris heeft ook alle R.K. vrouwenkloosters in Duitsland aangeschreven. Van een aantal daarvan zijn inmiddels relatief grote giften binnengekomen.
Nel Willekens, die het klooster in Temisgang heeft gebouwd, was een van de vrouwen die het mogelijk maakte om het aanvullende bedrag voor Nyerma deze zomer bij elkaar te krijgen. Zij wil ons de adressen van de sponsoren van Temisgang geven, om hen te informeren dat Nel nu met de DFLN samenwerkt. Ook willen wij de vrijwillige bouwers van Temisgang benaderen: misschien willen zij nog eens zo'n ervaring meemaken! We zullen de abdis van Temisgang, Amchi Thupstan vragen of we het gereedschap dat is achtergebleven mogen lenen voor de bouw van dit klooster.
Een Nederlands paar, Henk en Ada Knol, dat een camping in Frankrijk runt, Les Matherons », heeft besloten de inhoud van hun 'fooiendoos' voor de DFLN te bestemmen. Ook willen zij een non die in het opvanghuis van de LNA woont voor drie jaar 'adopteren' en ze hebben deze zomer kaarten verkocht waarvan de opbrengst voor de nonnen bestemd is.
top

Sponsoring van vier jonge nonnen

Op dit moment willen we u foto's laten zien van vier jonge nonnen die door persoonlijke omstandigheden niet meer in hun klooster kunnen verblijven. Zij hebben daardoor ook hun sponsors verloren en zijn wanhopig op zoek naar nieuwe mensen die hen willen helpen hun studie te af te ronden. Ze zijn toegelaten tot de school van het Kachoe Gaghyil klooster in Kopan, dat door lama Yeshe en Lama Zopa is opgericht, maar doordat het klooster overvol is, kunnen zij daar niet wonen dus hebben zij een kamer moeten huren in de buurt van het klooster. Als u zich met hen verbonden voelt en wilt helpen, neem s.v.p. contact met ons op. Ze zijn vier moedige jonge vrouwen die na hun studie terug willen keren naar Ladakh om daar een eigen klooster te beginnen met nog 7 nonnen die daar op hen wachten. Zij woonden eerst in het Mahabodhi klooster.
top

Komende activiteiten

Op 10 december wordt er in Almere een Tibet-dag georganiseerd, waar Marlies Bosch een presentatie zal geven over de situatie van de nonnen in Ladakh.
We gaan het voorbeeld van Doris Eddelbüttel volgen en een brief sturen naar alle RK vrouwenkloosters in Nederland met een verzoek om ondersteuning vanuit solidariteit met vrouwenkloosters in de Tibetaanse traditie.
Het is voor ons belangrijk dat er continuïteit is in de het binnenkomen van giften, omdat we van plan zijn om over drie jaar dit project afgerond te hebben met een vijftal gastenkamers waar mensen een 'all inclusive' meditatieve vakantie kunnen houden. Daardoor kan het klooster zich in de toekomst zelf bedruipen. We zetten op deze site alle informatie over de plannen voor het klooster en de prijs voor een vierkante meter van de verschillende onderdelen ervan. Als u daarvoor voelt zou u een bepaald deel van de bouw op u kunnen nemen. U kunt echter ook specifieke onderdelen zoals boeken voor de nonnen, gereedschap voor de keuken of de inrichting van de tempel 'kopen'. We hopen dat over drie jaar het klooster kan draaien zonder hulp van buitenaf.
top

Speciaal verzoek

We krijgen soms giften binnen van mensen waarvan we het adres niet kunnen terugvinden op de overschrijving. We vinden het prettig een persoonlijk contact met onze sponsoren te hebben en hen op de hoogte te stellen van de vorderingen van onze projecten. Als u daarvoor voelt, laat ons dan via het contactformulier weten wat uw naam en adres is.

Tot slot: onze website wordt gemiddeld 1200 maal per maand bezocht. Veel mensen reageren daarop en we nodigen u uit om dat vooral te blijven doen!!

Het bestuur van de DFLN

We hebben 69 gasten online