Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Wat hebben wij in 2012 kunnen doen dank zij onze sponsoren en donateurs?

In 2012 werden Ladakhi-nonnen op de volgende manieren gesponsord:

  • Voor € 200,00 per jaar kreeg een oude non in Nyerma een veilige oude dag. De nonnen zorgden zelf gedeeltelijk voor hun eten door groente en kruiden te verbouwen in hun moestuin. Daarnaast genereerden zij inkomsten uit het nabij gelegen ‘guesthouse’, waar in de zomer gasten tegen betaling kunnen logeren. In 2012 was dat een bedrag van ± € 3000,00 (na aftrek van kosten voor eten etc.)
  • Voor € 300,00 per jaar ontvingen jonge nonnen en meisjes eten, drinken en kleding. Daarnaast gingen ze naar school. Dit in het kader van zelfredzaamheid, zodat ze later zelf in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
  • Voor € 400,00 per jaar volgde een klein aantal nonnen een artsenstudie of een een Social Studies-opleiding. Sinds kort kunnen nonnen studeren voor Geshe-ma (doctor in de boeddhistische filosofie). Een kleine groep is al enige tijd bezig met de vooropleiding daarvoor in Kathmandu in Nepal, en in Dharamsala en Karnataka in Zuid India.

Alle eenmalige giften, waaronder ook een behoorlijk legaat, kwamen op de algemene (spaar)rekening. Hiermee werden speciale educatieve projecten bekostigd.

Welke bijzondere projecten zijn er in 2012 gesponsord?

  • Aanleggen van nieuwe waterleidingen en een watertank in Nyerma.
  • Energie- en milieuvriendelijke verwarming o.a. door zonnepanelen in Nyerma, mogelijk gemaakt door een opbrengst van de ‘Zeven Heuvelen Loop’ van Essent.
  • Bouwklaar maken van grond voor een gebedsmolen. De trommel voor de gebedsmolen werd gemaakt.
  • Extra medische ondersteuning vanuit een initiatief in Nederland voor traumaverwerking (na de wolkbreuk in 2010) bij de Ladakh Nuns Association.
  • Verzorgen van workshops zelfredzaamheid en weerbaarheid voor nonnen in de (vaak niet zo vrouwvriendelijke) Ladakhi-maatschappij.
  • Ondersteuning van een project van het Gephel Shadrubling klooster, waar de nonnen de techniek van het maken van zandmandala’s leerden.

Wij zorgen ervoor dat we de toegezegde ondersteuning aan kloosters, zoals educatieve projecten en het onderhoud van het klooster voor oudere nonnen in Nyerma kunnen garanderen door het opbouwen van geoormerkte gelden in onze reserves. Verder zijn we afhankelijk van sponsoren die zich voor een aantal jaren verbinden aan een non en waar zij de opleiding voor betalen. Daarbij geldt dat als een non in een grotere kloostergemeenschap woont dit geld voor de hele nonnengemeenschap in dat klooster wordt gebruikt, zodat er geen nonnen zijn die geen ondersteuning krijgen in hun levensonderhoud en/of bij haar studie. Alleen bij individuele studies voor een bepaalde hogere opleiding (zoals voor arts of Geshe) krijgt de non in kwestie het bedrag op haar persoonlijke rekening.

In pdf button het financiële overzicht ziet u de bedragen die wij binnen hebben gekregen van sponsoren die een non steunen en de algemene giften van mensen die een bedrag hebben overgemaakt na een bezoek aan onze website of een donatie hebben gegeven tijdens het jaarlijkse Ladakh festival, dat in 2012 in Breda werd gehouden.

We zijn een erkende ANBI stichting.

We hebben 87 gasten online