Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Ladakh is een hooggebergte woestijn in het noordwesten van India. Sinds het begin van de tiende eeuw na Christus neemt de Tibetaans Boeddhistische cultuur hier een belangrijke plaats in. Daarbij speelde de vertaler en leermeester Rinchen Khando, die in Nyerma de eerste Boeddhistische universiteit van Ladakh stichtte een grote rol. Dat is op de historische plek waar nu het nieuwe klooster Chattnyanling voor een groep oudere nonnen staat.

nyerma tashi

Monniken stonden in de lokale gemeenschap in hoog aanzien. Zij konden in hun onderhoud voorzien doordat zij giften en betaling ontvingen voor gebeden die zij in de tempel verrichtten. De tempels zijn dan ook oud en prachtig gedecoreerd met rijke boeddhistische symbolen.

Pas veel later mochten vrouwen de nonnenpositie bekleden. Omdat zij in de Tibetaanse boeddhistische traditie nooit de volledige wijding konden ontvangen hadden zij vergeleken met de monniken een achtergestelde plaats en genoten geen tot nauwelijks aanzien. Een van de gevolgen daarvan was dat zij ook financieel en qua educatie in een enorme achterstandspositie verkeerden.

Het was lang een traditie dat er in een familie altijd wel een zoon monnik werd, dat gaf aanzien en een meisje non. Dat laatste hield echter niet in dat de nonnen een gedegen religieuze opleiding konden volgen. Ze werden ingezet als hulp in de huishouding, ze werkten voor monniken of zelfs in zware beroepen als wegarbeidster. De aanwas van nonnen bleef achter bij die van monniken en in 1995 waren er slechts een paar honderd (vooral oudere) nonnen over in Ladakh.

reflectie

In 1995 vond in Ladakh een conferentie van Boeddhistische vrouwen plaats, georganiseerd door de internationale organisatie van Boeddhistische vrouwen, Sakyadhita. Daarmee ontstond er bewustzijn bij de lokale bevolking en bij de monniken. Het besef groeide dat er iets moest veranderen aan de achtergestelde situatie waarin nonnen in Ladakh zich bevonden. De non en arts Dr. Tsering Palmo stichtte als gevolg van de conferentie in 1997 de Ladakh Nuns Association. Zij kreeg steun vanuit o.a. Nederland (de Stichting Chomo) en andere landen, zoals Duitsland, Engeland en Zwitserland om te werken aan empowerment en de ontwikkeling van nonnen in Ladakh. In 2003 werd in Nederland door Marlies Bosch de Stichting Dutch Foundation for Ladakhi Nuns opgericht.

We hebben 112 gasten online