Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

De Dutch Foundation for Ladakhi Nuns zet zich al jarenlang in voor de verbetering van het welzijn van de nonnen in Ladakh. We zijn heel blij dat er ook initiatieven worden genomen die bij ons werk aansluiten, zoals uit het onderstaande verslag van Giny ten Brummelhuis blijkt. Namens de Nyerma nonnen bedankt Nanda, Ans en Salon Humanitas!

Homoseksuele ouderen op de bres voor de nonnen van Nyerma

Sinds een aantal jaren vindt op woensdagmiddag en vrijdagmiddag een gezellige samenkomst plaats van homoseksuele ouderen uit Rotterdam bij Humanitas Bergweg. Homoseksuele ouderen zijn in woon/zorgcentra bijna niet zichtbaar en het erover hebben doe je ook al niet. Zelfs op opleidingen wordt geen aandacht geschonken aan de aanwezigheid van roze ouderen in woonzorgcentra. Humanitas Bergweg doet dat anders.

Zij wil een veilige plek zijn waar deze ouderen met gevoelsgenoten in contact kunnen komen, een sociaal netwerk kunnen vergroten. Op deze manier wordt een sociaal isolement voorkomen. Nanda is de gastvrouw van Salon Humanitas. In de salon worden ook thema’s besproken en films getoond.

Giny ten Brummelhuis heeft eind 2011 de film Autumm in the Himalayas van Malgorzata Skiba getoond, een documentaire over het ontstaan van dit vrouwenklooster voor oudere vrouwen in Nyerma, Ladakh.

Op initiatief van Nanda, de gastvrouw, is besloten om elke maand een potje neer te zetten waarin de bezoekers van Salon Humanitas een donatie kunnen doen voor de nonnen van Nyerma. Vanuit de gedachte dat zij, net als de homoseksuele ouderen een bijzondere plek innemen in de samenleving, maar tegelijkertijd ook niet worden gezien. Met name enkele ouderen waren zeer begaan met de positie van de nonnen en herhaaldelijk werd gevraagd hoe het me deze vrouwen gaat.

Eind 2102 zat er € 150,- in het potje en de directeur van Humanitas Bergweg heeft dit verdubbeld. Eind december werd € 300,- overgemaakt naar DFLN. Namens de nonnen van Nyerma en de DFLN heb ik deze ouderen en de directeur hartelijk bedankt voor hun gulle bijdrage.

Giny ten Brummelhuis

Roze ouderen

Salon Humanitas in Rotterdam voor de oudere nonnen in Nyerma

Nyerma nonnen

We hebben 225 gasten online