Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Wat kunt u doen

Sponsoren en donateurs maken ons werk financieel mogelijk. 

De DFLN is een kleine stichting, waardoor onze contacten persoonlijk zijn en u er gerust op kunt zijn dat al uw bijdragen direct naar de nonnen gaan. De bestuursleden betalen hun eigen reizen, vergaderingen, enz. 

Ons einddoel is zelfredzaamheid van de nonnenkloosters en daar kunnen goed opgeleide nonnen aan bijdragen. Giften worden regelmatig voor specifieke projecten gebruikt zoals de aanleg van zonnepanelen, een waterpomp, schoolboekjes of Tibetaanse medicinale kruiden en westerse medicatie. 

U kunt op verschillende manieren bijdragen.

U kunt een non ondersteunen door contact op te nemen met onze nieuwe sponsorcoördinator Joan Moonen. U kunt het toegezegde bedrag overmaken op onze bankrekening o.v.v. naam van de non en klooster. Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage twee keer per jaar naar het betreffende klooster wordt overgemaakt.

Triodosbank - IBAN NL60TRIO0390100560, t.n.v DFLN in Briltill.
BIC: TRIONL2U

Drie groepen nonnen zoeken of hebben een sponsor

1: Klooster LNA in Leh

Klooster LNA

Allereerst de nonnen van de Ladakh Nuns Association die in het nonnenklooster in Leh hun thuisbasis hebben. Een aantal van hen is inmiddels bezig met studies in Dharamsala en andere gebieden buiten Ladakh, zoals de studie om Geshema te worden. Dat is een doctorsgraad in de boeddhistische filosofie om hoger boeddhistisch onderricht te kunnen geven.  Ook leidt dit klooster nonnen op tot amchi: Tibetaans arts. We vragen 300 euro per non per jaar van onze sponsoren voor kleding, studie en levensonderhoud.

Zoekt een sponsor » Heeft een sponsor »

 

2: Klooster Chattnyanling in Nyerma (vlakbij Thiksey)

Nyerma nonnen

De DFLN bouwde in 2004 een nieuw nonnenklooster vlak bij Thiksey, allereerst voor oudere nonnen. Van september 2015 tot en met 2018 woonden er ook vijf jonge meiden, allen afkomstig uit veraf gelegen gebieden, waar geen goed onderwijs te volgen is. Zij zetten hun studie in Dharamsala voort. Voor de oudere nonnen zoeken we nog sponsoren. Voor 200 euro per jaar kunt u een oudere non steunen in haar levensonderhoud, medicijnen, bril, gehoorapparaten, looptoestellen, enz. Het inkomen van het guesthouse bij het klooster dat te bezoeken is tussen mei en oktober genereert een deel van het inkomen van het klooster.

Zoekt een sponsor » Heeft een sponsor »

 

3: Klooster Gephel Shadrubling in Basgo

Gephel klooster

De derde groep nonnen woont in het Gephel Shadrubling klooster in Basgo en Sabu (in de winter). De meiden krijgen hier intern onderwijs van nonnen die het klooster leiden en twee geshes (leraren Boeddhistische filosofie) en een lerares Engels. Dit klooster mag in de toekomst een hogere opleiding verzorgen voor gevorderde studies in het boeddhisme. De kinderen en de leiding hebben elk 300 euro per jaar nodig voor al hun uitgaven. Vanaf 2018 wonen er ook 12 leken meisjes in dit klooster. Zij bezoeken de lokale school en de DFLN zoekt ook voor hen sponsoren die hun opleiding willen ondersteunen.

Zoekt een sponsor » Heeft een sponsor »

 

U kunt ook projecten van diverse kloosters ondersteunen. Dat zijn voornamelijk educatieve projecten.

  1. De artsenopleiding van nonnen in de Ladakh Nuns Association
  2. Opleiding en lesmateriaal voor het Gephel Shadrubing klooster
  3. Medisch fonds voor vooral de oudere nonnen in Ladakh
  4. Medisch fonds voor het community-werk van de LNA
  5. Onderhoud van het Nyerma klooster voor oudere nonnen
  6. Algemeen

De DFLN beschikt over de ANBI-status. Dit houdt in dat DFLN als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw gift. Dat betekent eveneens dat uw gift aftrekbaar is van uw eigen inkomstenbelasting, als u de drempel van 1 % van uw belastbaar inkomen aan giften overstijgt. Het accent van de sponsoring ligt op educatie van meisjes en jonge vrouwen, die opgeleid worden vanuit een boeddhistisch nonnenklooster. Op 18-jarige leeftijd beslissen zij of ze echt non willen worden. Ook als ze dan besluiten tot een burgerleven, heeft uw bijdrage toch veel zin gehad want investeren in een meisje is een investering in een hele generatie. Daarnaast ondersteunen wij daarmee de positie van nonnen en vrouwen in Ladakh door educatie en emancipatie. Vanaf 2019 worden ook meisjes uit arme gezinnen in afgelegen gebieden aangenomen. Zij blijven burgerkleding dragen.

Manieren waarop u kunt doneren:

We hebben 231 gasten online