Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Geen categorie

 

 

 

 

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Dutch Foundation for Ladakhi Nuns is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die gepubliceerd worden op ladakhnuns.com op enigerlei wijze te verspreiden.

Voor het gebruik van de foto's kunt u contact opnemen met de fotograaf van de meeste foto's: Marlies Bosch. www.boschphotography.com

Op deze site staan meer foto's van nonnen in Ladakh, die ook te koop zijn. De opbrengst daarvan komt ten goede aan educatieve projecten van de DFLN.

Het intellectueel eigendom van alle middels deze website gepubliceerde informatie (dus ook van afbeeldingen) ligt bij de Stichting en/of haar bestuursleden.

De Stichting Dutch Foundation for Ladakhi Nuns besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

De Stichting Dutch Foundation for Ladakhi Nuns alsmede haar toeleveranciers en sponsors zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

We hebben 120 gasten online